מדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה בתאריך 10 במאי, 2021

פרטיות


1.    ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר Kusmitea בכתובת האתר: "www.Kusmitea.co.il"  
2.    בעלת הפעילות של האתר, פיין פונקשיונל פוד בע"מ, מייחסת חשיבות רבה ולוקחת ברצינות את הפרטיות שלך ומתוך כך, משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה.
3.    במדיניות הפרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכל למצוא מידע על האופן בו החברה אוספת מידע אודותיך בעת שימושך באתר ועושה בו שימוש.
4.    מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר תנאי השימוש ולכן יש לקרוא אותם יחד. 
5.    בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו השירותים, הנך מביע את הסכמתך כי החברה תעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
6.    החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. 
7.    האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך. 


מי אנחנו
1.    פעילות אתר Kusmitea.co.il הינה בבעלות פיין פונקשיונל פוד בע"מ, חברה שמספרה  513943134 וכתובתה היא שלום אש 26, תל אביב.
2.    לפרטים אודות השירותים אשר מוצעים באמצעות האתר יש לעיין בתנאי השימוש. על מנת לספק למשתמשים את השירותים המיטביים, המידע הנאסף במהלך השימוש באתר משמש את החברה.


מידע אישי
1.    במהלך השימוש באתר ייאסף מידע אודותיך כדלקמן: 
    פרטים אישיים - במעמד הרישום לאתרים, תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל והטלפון שלך, תאריך הלידה והמגדר שלך ועוד. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבאי מסירתם לא תוכלו להשלים את הרישום לאתר. 
    עסקאות - בכל עת בה תבצע עסקה באמצעות האתר, פרטיה יישמרו ויוצגו בהיסטוריית העסקאות שלך. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי. בנוסף, ככל שתרכוש מוצר או שירות ב-Kusmitea, תתבקש לספק פרטים אשר נדרשים לנו על מנת לבצע את ההזמנות שלך ולספק לך אותן לכתובת המבוקשת, כגון כתובת משלוח, שם מקבל חשבונית ועוד.
    יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי המלאים אינם נשמרים במערכות של החברה.
    פעילות באתר - החברה תתעד את הפעילות שלך באתר, לרבות עסקאות שתבצע, עמודי אתר בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד.
    נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך - בעת שימושך באתר, החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.
2.    יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברה, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, עשויה חוויית השימוש שלך באתר להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתר לא יהיו זמינות לך ובמקרים מסוימים, החברה לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
3.    המידע שאתה מוסר משמש את החברה כדי להעניק לך שירותים. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מהחברה בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלה לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.


שימוש במידע
1.    אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:
    כדי להפעיל את האתר ולספק לך את השירותים.
    כדי להתאים את השירותים לצרכיך והעדפותיך.
    כדי ליצור עמך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בדיוור ישיר.
    כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים.
    על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך.   
    כדי לגבות תשלומים בגין מוצרים ושירותים שתרכוש באתר.
    כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של החברה ושל צדדים שלישיים. 
    כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברה.


מסירת מידע לצדדים שלישיים
1.    הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים. 
2.    אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות: 
    צדדים שלישיים המספקים לנו שירותים בקשר עם מתן השירותים (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, מפרסמים וספקים באתר, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים). 
    אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו. 
    בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.
    לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של החברה.
    בהסכמתך או בהנחייתך.
    בכל מקרה שבו החברה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
3.    בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים שלנו עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם.
4.    כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.


דבר פרסומת
1.    ככל שתיתן את הסכמתך לכך, החברה או מי מטעמה יצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת. 
2.    בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם החברה באמצעות: שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת info@kusmitea.co.il 

Cookies

קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצע בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.